Armenian and Azerbaijani Youth Meet Online

by The Neutral Zone

On September 7 and 8, 2013, young people in Yerevan and Baku gathered for a training-seminar on conflict resolution and social media organized by the Imagine Center for Conflict Transformation together with On the Net NGO and Imagine – Baku. Simultaneously in both countries, the participants engaged in sessions discussing theory of conflictology as well as its practical application in real life situations and its projection on the relations between the Azerbaijani and Armenian societies. The two training-seminars were connected by a video-conference. Below are the testimonies of the participants and photos of the event.

An Armenian participant of the seminar

Everything was well-organized and interesting. This was the first training that gave an opportunity to hear the opinion of the Azerbaijani youth on questions that interest me. I had not imagined how my first encounter with the Azerbaijani youth could have been. I used to think that if I met them, there would be no discussion because the Artsakh question would come up which would give rise to an argument. But today’s discussion showed that it is possible to discuss questions that are common and approach the problem from a different side and try to establish relationships, then discuss painful questions.

Սեմինարի հայ մասնակից

Ամեն ինչ շատ լավ ու հետաքրքիր էր կազմակերպված: Առաջին նմանատիպ սեմինարն էր, որ հնարավորություն տվեց լսել ադրբեջանցի երիտասարդների կարծիքը ինձ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ: Չեմ պատկերացրել, թե ինչպիսին է լինելու իմ առաջին հանդիպումը ադրբեջանցի երիտասարդների հետ: Մտածում էի, որ եթե հանդիպեմ, չի ստացվի քննարկում, որովհետև միանգամից կշոշափվի արցախյան հիմնախնդիրը, որն էլ առիթ կդառնա վեճի: Բայց այսօրվա քննարկումը ցույց տվեց, որ հնարավոր է քննարկել հարցեր, որոնք ընդհանուր են և այլ կողմից մոտենալ խնդրին ու փորձել սկզբում հարաբերություններ հաստատել, ապա քննարկել ցավոտ հարցերը:

Zohra

The organizational part was very good. I liked the place and the conditions chosen to hold the training. I propose to add some energizers also. It could work to refresh and take a pause after a long discussion. Regarding to the topic, conflict resolution was a new topic for me, and I got a lot of new information. I understood the lack of information regarding the Karabakh conflict and pointed out some points which I have to pay more attention to in the future. In addition I’m a linguist, and in future I would like to research and work on the topic of language in conflictology. Thank you a lot to be a reason of forming new thoughts in me.

Zohra

Təşkilatçılıq çox yaxşı idi. Treyniniqin keçirilməsi üçün yaradılan şərait, məkan seçimi xoşuma gəldi. Təklif edirəm ki energizer-lər də əlavə edəsiz. Uzun sürən müzakirələrdən sonar bir az fasilə üçün yaxşı olar bu. Mövzuya gəlincə. Konfliktologiya mənim ümün yeni idi, amo çox yaxşı məlumatlar aldım. Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar informasiya boşluğunu hiss etdim və bundan sonar bu haqqda nələrə diqqət eləməli olduğumu anladım. Üstəlik bir dilçi olaraq “Konfliktologiyada dillər” mövzusu haqqında düşünürəm və gələcəkdə bununla bağlı fəaliyyət göstərmək istərdim. Yeni fikirlərimin formalaşmasına səbə olduğunuz üçün dərin təşəkkürlər.

Rima

Conflict is… conflict has this many types… according to this or that theory, etc… Usually training programs start with the above-mentioned expressions or something like that: theoretical knowledge first, practice next. But իn this training, we experienced a different approach. We started with the conflict itself. We practiced a small personal or group conflict through the games of the first day and then passed onto the evaluation of our own actions, thoughts, certain group strategies that formed the conflict. It was very interesting and productive. Later on we continued to the theoretical part. We discussed, we spoke, we debated, we questioned and only then came up with a basic understanding of conflict, its management, and transformation. The next projection was made through the transfer of the knowledge on social media and basic statistics about its role in the societies. It seemed that everything is really interconnected and intensive. After all, I would like to mention the importance of the conference call which gave us a unique opportunity to understand the approach of the other side, their personal feelings, and opinions on certain, sometimes very sensitive, issues. Overall everything was enjoyable. The atmosphere and the people were also very nice. The opportunity to share our knowledge and ideas was great. Thanks!

Ռիմա

Կոնֆլիկտը սահմանվում է… կոնֆլիկտը ունի այսքան տեսակ… համաձայն այս կամ այն տեսության, և այլն… սովորաբար թրեյնինգները սկսվում են վերոնշյալ կամ դրանց նման արտահայտություններով. սկզբում՝ տեսական գիտելիք, հետո՝ գործնականը: Բայց այս թրեյնինգի ժամանակ մենք այլ մոտեցում տեսանք: Մենք սկսեցինք հենց կոնֆլիկտից: Առաջին օրվա խաղերի միջոցով անձնական և խմբային կոնֆլիկտներ տեսանք և հետո անցանք մեր սեփական գործողությունների, մտքերի և կոնֆլիկտի առաջացմանը նպաստող խմբային վարքի գնահատմանը: Շատ հետաքրքիր էր և արդյունավետ: Տեսական մասին անցանք ավելի ուշ: Քննարկեցինք, խոսեցինք, բանավիճեցինք, ինքներս մեզ հարցեր ուղղեցինք և միայն հետո ձևակերպեցինք կոնֆլիկտի, դրա կառավարման և տրանսֆորմացիայի հիմնական ընկալումը: Հաջորդ քայլը ստացված գիտելիքի տեղափոխումն էր հասարակական մեդիայի դաշտ. տրվեց վիճակագրություն հասարակություններում դրա ունեցած դերի վերաբերյալ: Թվում էր, որ ամեն ինչ փոխկապակցված է և լարված: Վերջում կցանկանայի շեշտել վիդեո-կոնֆերանսի դերը, որը մեզ յուրահատուկ հնարավորություն տվեց հասկանալու մյուս կողմի մոտեցումը, նրանց անձնական զգացմունքները, կարծիքները որոշ՝ երբեմն շատ զգայուն հարցերի շուրջ: Ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ հաճելի էր: Մարդիկ և միջավայրը նույնպես լավն էին: Շատ լավ էր հնարավորություն ունենալ արտահայտել մեր գիտելիքներն ու մտքերը: Շնորհակալություն:

Mubariz

First of all, thank you very much for inviting me to this event. I haven’t thought about changes; even now I cannot say something definite. I was satisfied with everything; maybe my participation in these programs could help me to add something new. I was always taking something new for me after this kind of programs; this time was not an exception. I didn’t have any information about the choice of participants; at first I thought all participants should be prepared and informed, but in an environment with different thoughts, it’s easier to reach the truth. Bravo to Arzu, Narmin and Hamida. They kept the event under control and this is my message about the organizational part. Hope to see you again. Good luck!

Mubariz

İlk öncə, bu tədbirə dəvət etdiyiniz üçün Sizə çox sağol deyirəm. Dəyişiklik haqqında düşünməmişəm, indi də ağlıma bir fikir gəlmir. Olanlar məni qane etdi, bəlkə bu proqramlarda gələcək iştirak mənim daha nəsə əlavə etməyimə kömək edə bilər. Bu tip proqramlardan hər zaman özüm üçün təzəlik götürmüşəm, du dəfə fə istisna olmadı. İştirakçıların seçimi barəsində məlumatım yoxdur. Əvvəllər düşünürdüm ki, belə proqramlarda yalnız hazırlıqlı insanlar təmsil olunmalıdır. Ancaq müxtəlif fikirlik olan yerdə həqiqətə çatmaq daha asandır. Arzuya, Nərminə və Sənə bravo. Tədbiri kontrolda saxladınız. Bu da təşkilatçılıq haqqında bir mesajımdır. Görüşmək ümidi ilə, uğurlar!

Garnik

I would like to start with the following: even though the peace process for the conflict between Armenia and Azerbaijan is underway for already 20 years and more, thanks to seminars and trainings like this, the youth has an opportunity to express itself and air its concerns. I am very thankful for such an opportunity. This meeting was well-organized, productive, development and experience building. And to be honest, today before going to bed, I will know that I have been able to do a small step as an Armenian and a person representing the Armenian people to understand and solve the problem.

Գառնիկ

Խոսքս կցանկանայի սկսել հետևյալով, որ չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը արդեն 20 տարի և ավելի լուծման փուլում է, շնորհիվ նման սեմինարների և թրեյնինգների է, որ երիտասարդությունը հնարավորություն ունի արտահայտվելու և իր մտավախությունը բարձրաձայնելու: Շատ ու շատ շնորհակալ եմ նման հնարվորության համար: Լավ կազմակերպված, պորդուկտիվ, զարգացնող և փորձ ընձեռող էր այս հանդիպումը: Եվ եթե անկեղծ լինեմ, այսօր քնելուց առաջ կգիտակցեմ, որ կարողացել եմ մի փոքր քայլ անել, որպես հայ և հայ ժողովուրդ ներկայացնող անձ, խնդիրը հասկանալու և լուծելու համար:

Afag

The training was organized on a very high level; if there had been some certificates, it would have been even better. After this training, I will not have to be careful in future meetings with Armenians or be worried about meeting them, on the contrary, I’ll feel very comfortable and secure; they applauded after my speech. If in the beginning of the dialogue there was a little tension among participants, later on there appeared a big optimism on both sides; I hope this optimism will surely end up with peace!

Afag

Təlim çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu,sertifikat versəydiniz lap yaxşı olardı. Bu təlimdən sonar mən nəinki ermənilərlə görüşəndə ehtiyat edəcəm,narahatlıq hissi keçirəcəyəm,əksinə,mənə elə gəlir ki, əgər gələcək proqramlarınızda iştirak etsəm (buna ümid edirəm) ermənilərlə ünsiyyətdə özümü çox rahat, təhlükəsiz hiss edəcəyəm, həm də onlar mənim çıxışımı alqışladılar. Dialoqun əvvəlində komanda da bir az gərginlik var idisə də,sonda hər iki tərəfdə böyük nikbinlik yarandı,mən ümid edirəm ki,bu nikbinlik mütləq sülh ilə bitəcəkdir!

Ani

Dear organizers of the seminar! Thank you for the amazing time and experience that we all had here. It was really a nice and constructive intercultural dialogue. From this 2-day-long seminar I definitely learned many more things than I could learn from, university lectures, and newspapers. It was a productive seminar and it’s a step forward to look at the other culture more openly. Thank you for this opportunity.

Անի

Սեմինարի հարգելի կազմակերպիչներ: Շնորհակալություն հրաշալի ժամանակի և ձեռո բերված փորձի համար: Կառուցողական և լավ միջմշակութային երկխոսություն էր: Այս երկօրյա սեմինարից ես միանշանակ ավելին սովորեցի, քան կարող էի սովորել համալսարանի դասախոսություններից և թերթերից: Արդյունավետ սեմինար էր և քայլ էր դեպի մյուս մշակույթին ավելի բաց նայելը: Շնորհակալություն հնարավորության համար:

Madina

I think that the organization was on a very high level; I don’t have any complains about that. The fact that the training was held in an atmosphere of people from different spheres of life activities made it even more active. The part that affected me more was the skype dialogue: our questions and the questions that they gave. On some points I thought that they are not ready for a compromise. In general it was just the first training, and my impressions are positive. In the future I would like to know more about historical facts, reflection of Azererbaijani and Armenian history and its analysis.

Madina

Təşkilatçılıq məncə yüksək səviyyədə idi, yəni şikayət yoxdur Məncə çox maraqlı, həyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən insanların mühitində olmaq təlimin ümumi atmosferasını daha canlı edən xüsusiyyətlərdəndir. Əsas Skype əlaqəsi mənə təsir edən bəzi şeylər oldu. Yəni məhz, bizim verdiyimiz suallarla onların qoyduğu suallar və s. Bəzi hallarda onların hələ də kompromisə hazır olmadıqlarını düşündüm. Ümumilikdə hələ ilk təlim idi, təəssüratlarım müsbətdir. Əlavə etmək haqqında, sadəcə daha çox tarixi faktlardan,və ya məhz Ermənistan və Azərbaycanın tarixi faktlarında məsələnin əksinin analizi maraqlı olardı.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>