Trainings in the Regions of Azerbaijan and Armenia

By Neutral Zone Editorial

This fall, the Imagine Center for Conflict Transformation has been holding trainings in Conflict Resolution and Social Media in the regions of Armenia and Azerbaijan. On November 10 and 11, a training was held in Vanadzor, Armenia and Shaki, Azerbaijan and on September 22, 2012 in Kapan, Armenia and Ganja, Azerbaijan.
To expand the network of peace-bound individuals in local Armenian and Azerbaijani communities, a team of trainers has developed interactive training sessions to engage the youth of those communities in a discussion about conflicts, their causes, roots, catalysts, factors and approaches to conflict transformation and resolution.
The trainings also involved sessions on the role of social media in positively transforming the attitudes of both societies and providing a platform for civil society discourse.
Here is what the participants shared with the trainers regarding their experiences.

Vüsal

I really liked the training. It wasn’t artificial, with discussions, it was very entertaining. I received a lot of new information about conflict resolution and social media. Then after the competition the training was becoming more and more entertaining. Photosets, the guys and you, briefly everything was great. Thank you!

Vüsal

Həqiqətən təlim çox xoşuma gəldi. Suni keçmədi, müzakirəli shəkildə, əyləncəli oldu. Konfliktollogiya və sosial media haqqında yeni məlumatlar əldə etdim. Sonda keıirilən yarışma isə daha da əyləncə qatdı təlimə. Fotosesiyalar, uşaqlar və siz bir sozlə hər şey yaxşı idi. Təşəkkürlər.
Tigran

Yesterday’s training was very useful. The atmosphere was very enjoyable. The trainers and the participants were very good. I learned very useful information about communication and reaching an agreement with an individual.

Տիգրան

Երեկվա թրեյնինգը շատ օգտակար էր: Տիրում էր շատ հաճելի մթնոլորտ: Շատ լավն էին թե վարողները, թե մասնակիցները: Շատ օգտակար տեղեկություններ իմացա մարդու հետ շփվելու և որևէ հարցի շուրջ համաձայնության գալու համար:
Akif

My impressions regarding your training were super because it’s been a while since I last participated in such an active training. Excellent trainers and I can’t even describe the cool games we had. Especially the last session was splendid. An only and only pleasant experience, the training deserves the most beautiful words.

Akif

Sizin təliminizlə bağlı təsuratlarım super idi, çünki çoxdandı bu qədər aktiv təlimdə istirak etmirdim. Təlimlər gozəl təlimçilər, super oyunlara isə söz ola bilməz, xüsusi ile sonuncu sessiya əla idi. Yalniz və yalnız xoş təsuratlar, nə gözəl sözlər var, bu təlimə layıqdi.
A participant

The training was educational in the sense that it gave chance to better understand what a conflict is, its nature and the ways and opportunities of resolving it. It was a very interesting training-seminar, especially interest was that the theoretical parts were shorter and the practical parts longer.

Մասնակիցներից մեկը

Թրեյնինգը ուսանելի էր այն առումով, որ այն թույլ տվեց ավելի լավ պատկերացնել կոնֆլիկտը, կոնֆլիկտի բնույթը և կոնֆլիկտի լուծման ձևերն ու հնարավորությունները: Շատ հետաքրքիր թրեյնինգ-սեմինար էր, հատկապես հետաքրքիր էր այն առումով, որ տեսական մասն ավելի քիչ էր, իսկ գործնական մասն` ավելի շատ:
Elvira

The organization, the trainers were super, they were very interesting, [we] listened to everybody’s thoughts. I just think that one day is too short. I mean it was too hard for one day, if only we could spend on it 2-3 days, working for 3-4 hours on each topic, it would be great!

Elvira

Təşkilatçılıq, təlimçilər super idi, çox maraqlı keçdi, hər kəsin fikrini dinləndi. Sadəcə bir gün çox az idi fikrimcə. Yani 1 gun ucun aghir telim oldu, bunu 2-3 gune, her movzu uzerine 3-4 saat lap ela olardi.

Lilit

I am very impressed. During the program I had many acquaintances with people of different mindsets. Within a few hours each one of them became very close to me. I am highly impressed by the trainers’ – Maria Karapetyan’s and Veronika Aghajanyan’s knowledge and team-spirit. Those few hours gave me big knowledge. I am thankful to the organizers and the trainers. I would love to collaborate with you again.

Լիլիթ

Ես չափազանց տպավորված եմ: Ծրագրի ընթացքում նոր ծանոթություններ ունեցա տարբեր մտածելակերպի մարդկանց հետ: Մի քանի ժավա ընթացքում նրանցից յուրաքանչյուրը շատ հարազատ դարձան ինձ: Շատ տպվորված եմ ծրագիրը վարող Մարիա Կարապետյանի և Վերոնիկա Աղաջանյանի գիտելիքներով ու նրանց համախմբվածությամբ: Այդ մի քանի ժամվա ընթացքում մեծ գիտելիքներ ձեռք բերեցի: Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին և իհարկե ծրագիրը վարողներին: ՄԵծ հաճույքով նորից կհամագործակցեի ձեզ հետ:
Zeynab

The training was very interesting for me, just the duration was too short. If it were 2 days, it would pass more easily. You could hold it fully. I think you didn’t have enough time to say more things. Also the trainers were super. 🙂 Looking forward for a new training.

Zeynəb

Təlim çox maraqlı oldu mənimcün, sadəcə vaxt bir az az oldu. 2 gün olsa daha rahat keçilərdi. Tam keçə bilerdiz. Belədə vaxt çatmadı çox şeyi deməyinizə. Təlimçilər də super idi 🙂 yenidən gözləyirik.
A participant

The seminar was educational in the sense that conflicts are a part of our daily life and their solutions pose a big problem. All parts were very interesting – the games, the discussions, as well as the individual approaches of the participants to different questions. I would like such discussions to take place more often.

Մասնակիցերից մեկը

Սեմինարն այնքանով էր ուսանելի, որ կոնֆլիկտները մեր առօրյայի մասն են կազմում ու դրանց լուծումները շատ մեծ խնդիր են իրենցից ներկայացնում: Բոլոր հատվածներն էլ շատ հետաքրքիր էին` թե խաղերը, թե քննարկումները, ինչպես նաև մասնակիցների անհատական մոտեցումները տարբեր հարցերին: Կուզենայի ավելի հաճախակի դարձնել նման քննարկումները:
Zivar

At first I would like to mention that I had participated a lot of trainings with conflict resolution and social media topics and to say the truth I didn’t expect the training that was held by Zinaddin Babayev, Hamida Giyasbayli and Narmin Noqte to be so interesting. I’m very glad that I was wrong.

The first session started with jokes, it was great that the training was interactive because my motivation for participating in this training wasn’t only to learn something and continually listen to somebody, otherwise the 6 hours of the training would be very boring. Our first trainer Zinaddin Babayev held a pretty tolerant and interesting training, we were taking questions from all of the participants all the time, we talked about our daily conflicts that we have to face.

The training that held Narmin Noqte on social media was also interesting enough. We started an interesting discussion at this training. The differences in points of view about the hapening events, the influences of social media on politics and everyday life, citizen journalism and ect. Topics were discussed by participants.

I liked the third session very much because – the topic was very hard and the way Hamida Giyasbayli was coordinating our hot discussions, and diferent points of view, and diferent sources of information from all participants, and even if it was difficult for me, it was the advantage. I really learned a lot of things from these trainings.

Zivər

Əvvəlcə onu demək istərdim ki, sosial media və konfliktologia mövzularında bir chox təlimlərdə iştirak etmişəm, və səmimi desəm Zinəddin Babayev, Həmidə Qiyasbəyli və Nərmin Nöqtənin keçirdiyi təlimi bu qədər maraqlı olacağını gözləmirdim. Önmühakiməmdə yanıldım və buna görə çox şadam.

İlk hissədə zarafatlarla başladıq, təlimin interaktiv olması əla idi, çünki təlimdə iştirak etməyimin məqsədi yalnız nəsə məlumat öyrənmək deyil, daim kiməsə qulaq asmaq da deyil, əks halda 6 saat davam edən təlim çox sıxıcı ola bilərdi. İlk təlimçimiz Zinədin Babayev yetərincə tolerant və maraqlı təlim keçdi, hər bir iştirakçıya daim sual verməsi, gündəlik qarşımıza çıxan və çıxmağını istəmədiyimiz konfliktlərdən danışdıq.

Nərmin Nöqtənin sosial media ilə bağlı təlimi də kifayət qədər maraqlı keçdi. Bu təlimdə maraqlı müzakirə başladı. Hadisələrə müxtəlif baxış ziddiyyətlər, sosial medianın siyasətə və ya gündəlik həyata təsiri, vətəndaş jurnalistliyi və s mövzularda iştirakçılarla müzakirələr oldu.

Üçüncü hissə mənim çox xoşuma gəldi, çünki mövzu ağır idi və Həmidə Qiyasbəylinin isti müzakirəmizi koordinasia etməsi qrup içində iştirakçıların hər birinin fərqli düşüncəsi, müxtəlif məlumatlara sahib olması mənə çətin gəlsə də müsbət bir hal idi.

Bu təlimlərdən öyrəndiyim bir çox şey oldu. Hər bir fikri sual işarəsi altına qoymağın konflikti, münasibətləri idarə edilə bilən halına saldığının praktiki olaraq qrup işi ərzində gördüm.
Larisa

To speak the truth, I have never given conflicts a serious thought despite the fact that we all often experience conflicts. After this training, I will not only think about this issue but also will start analyzing my own actions. For instance, if I used to subconciously avoid conflicts in the past or display the wrong attitude in a conflct situation, then now I am absolutely sure that I will a employ a completely different attitude.

It was very pleasant to participate in this training. I really enjoyed it. I am just amazed at the professionalism, patience and even speech style of the trainers. And I think that such topics must interest everybody. Today we witness different conflicts in our surrounding, at home, on international level that’s more global in nature. To resolve conflicts correctly first of all one has to be well-informed to act wise and balanced.

I acquired diverse and useful information today that I think I will need my whole life. I think such trainings will change the minds and metality of people. By the way what I learned during the training comes in really handy in daily life; I even often use the phrases I have learned. Endlessly thankful.

Լարիսա

Եթե անկեղծ՝ երբեք լրջորեն չեմ մտածել առհասարակ կոնֆլիկտների մասին, թեև բոլորս էլ հաճախ ենք ունենում կոնֆլիկտներ: Այս թրեյնինգից հետո ոչ միայն կմտածեմ այդ հարցի շուրջ, այլ նաև կսկսեմ գիտակցել իմ իսկ սեփական արարքները: Ասենք, եթե ես նախկինում անգիտակցաբար խուսափում էի կոնֆլիկտներից կամ կոնֆլիկտի ժամանակ ոչ ճիշտ վերաբերմունք էի ցուցաբերում, ապա այժմ ավելի քան համոզված եմ, որ միանգամայն այլ դրսևորում կցուցաբերեմ:

Իմ համար բավականին հաճելի էր մասնակցել այս թրեյնինգին: Ես մեծ բավականություն ստացա: Պարզապես հիացած եմ թրեյնինգն անցկացնողների մասնագիտացվածությունով, հմտությունով, համբերատարությամբ ու անգամ խոսելու ոճով: Ու մտածում եմ, որ նման թեմաները պետք է, որ հուզեն յուրաքանչյուր ոքու: Ի վերջո՝ մենք այսօր ականատես ենք լինում տարբեր կոնֆլիկտների` թե՛ մեր շրջապատում, թե՛ տանը, թե՛ միջպետական հարաբերություններում, որ ավելի գլոբալ է բնույթով: Իսկ կոնֆլիկտերը ճիշտ լուծելու համար առաջին հերթին պետք է լինել տեղեկացված, որպեսզի գործես խելամիտ ու հավասարակշռված:

Ես այսօր շատ տարբեր ու օգտակար ինֆորմացիա ստացա, որը կարծում եմ ինձ պետք կլինի ամբողջ կյանքում: Կարծում եմ` նմանատիպ թրեյնինգները կփոխեն մարդկանց մտածելակերպն ու մենթալիտետը: Անչափ շնորհակալ եմ: Ի դեպ թրեյնինգի ժամանակ սովորածս այնքան է պետք գալիս առօրյայում. նույնիսկ սովորածս արտահայտություններն եմ հաճախ օգտագործում: Անչափ շնորհակալություն:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>